Domy i Adaptacje

Co to jest adaptacja projektu?

Projekt gotowy domu jednorodzinnego nie wystarcza do uzyskania w Wydziale Architektury decyzji o pozwoleniu na budowę i rozpoczęcia robót budowalnych. Wymagane jest dostosowania gotowego projektu budynku do działki budowlanej Inwestora.

Takie dostosowanie do warunków lokalnych nazywane jest Adaptacją Projektu. Uprawniony projektant dokonuje weryfikacji zgodności projektu gotowego z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (lub z dezycją o WZ). Sprawdzeniu podlega również oddziaływanie budynku na działki sąsiednie. Do obowiązków jego należy przygotowanie Projektu Zagospodarowania Terenu, przejęcie funkcji Projektanta.


Na życzenie Inwestora i za zgodą autora projektu gotowego wprowadzane są zmiany do projektu.


Co zawiera projekt adaptacji ?

W ramach adaptacji projektu gotowego wykonujemy następujący zakres prac:

 • Sprawdzamy zgodność projektu z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub decyzji o Warunkach Zabudowy

 • Przygotowujemy Koncepcję Zagospodarowania działki i uzgadniamy ją z Państwem

 • Wykonujemy Projekt Zagospodarowania Terenu

 • Przygotowujemy Informację BIOZ

 • Przygotowujemy charakterystykę energetyczną i analizę OZE (odnawialnych źródeł energii)

 • Przygotowujemy Informację o Obszarze Oddziaływania Obiektu

 • Przejmujemy funkcję projektanta budynku

Na Państwa życzenie nanosimy ewentualne zmiany w projekcie gotowym (według indywidualnej wyceny).


Co jest potrzebne do przygotowania adaptacji?

Do rozpoczęcie prac adaptacji projektu gotowego niezbędne są:
 • Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub Decyzja o Warunkach Zabudowy
 • Mapa do celów projektowych
 • Opinia Geotechniczna
 • Projekt Gotowy (zamów go u nas i odbierz 300 zł rabatu na adaptację projektu)

 • Zgoda autora projektu gotowego na wykonanie zmian w projekcie

 • Uzgodnienie lokalizacji zjazdu na teren działki

Jeśli nie macie Państwo czasu na przygotowanie w/w dokumentów możemy uzyskać je w Państwa imieniu - zapraszamy do kontaktu.

adaptacja projektu, adaptacja projektu gotowego, adaptacja projektu domu, projekty gotowe, co to jest adaptacja, adaptacje projektów warszawa
Domy i Adaptacje by MJS STUDIO  |   00-238 Warszawa ul. Długa 16  |  +48 22 299-42-39  |  +48 604-145-366  |  dia@mjs-studio.pl